Showing 1–9 of 30 results

 • Tủ Hồ Sơ MS01

  5.500.000

  Mẫu A: 920 x 350 x 2000mm có giá bán: 5.500.000đ (Dài x Rộng x Cao) Mẫu B: 1317 x 350 x 2000mm có giá bán: 7.900.000đ (Dài x Rộng x Cao) Mẫu C: 1720 x 350 x 2000mm có giá bán: 10.350.000đ (Dài x Rộng x Cao) gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phun sơn Bảo hành 12 tháng !  
 • Tủ Hồ Sơ MS02

  3.200.000

  Mẫu A: 400 x 320 x 2000mm có giá bán: 3.200.000đ Mẫu B: 600 x 320 x 2000mm có giá bán: 3.800.000đ Mẫu C: 600 x 320 x 2000mm có giá bán: 3.800.000đ) Mẫu D: 800 x 320 x 2000mm có giá bán: 5.000.000đ gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phun sơn Bảo hành 12 tháng !  
 • Tủ Hồ Sơ MS03

  4.700.000

  Mẫu A (2 cánh): 800 x 320 x 1950mm có giá bán: 4.700.000đ Mẫu B (3 cánh): 1200 x 320 x 1950mm có giá bán: 7.000.000đ gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phun sơn Bảo hành 12 tháng !  
 • Tủ Hồ Sơ MS04

  3.000.000

  Mẫu A: 432 x 300 x 1880mm có giá bán: 3.000.000đ Mẫu B: 830 x 300 x 1880mm có giá bán: 4.600.000đ gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phun sơn Bảo hành 12 tháng !  
 • Tủ Hồ Sơ MS05

  3.200.000

  Mẫu A (loại cánh kính): 800 x 320 x 2100mm có giá bán: 4.800.000đ Mẫu B: 400 x 320 x 21000mm có giá bán: 3.200.000đ Mẫu C (loại cánh kính có 3 ngăn kéo): 800 x 320 x 2100mm có giá bán: 5.000.000đ gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phun sơn Bảo hành 12 tháng !  
 • Tủ Hồ Sơ MS06

  3.000.000

  Mẫu A: 600 x 300 x 1050mm có giá bán: 3.000.000đ Mẫu B: 600 x 300 x 1310mm có giá bán: 3.300.000đ Mẫu C: 600 x 300 x 1630mm có giá bán: 3.800.000đ gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phun sơn Bảo hành 12 tháng !  
 • Tủ Hồ Sơ MS07

  3.200.000

  Mẫu A: 500 x 300 x 1200mm có giá bán: 2.800.000đ Mẫu B: 500 x 300 x 1500mm có giá bán: 3.000.000đ Mẫu C: 800 x 300 x 1200mm có giá bán: 3.200.000đ Mẫu D: 800 x 300 x 1500mm có giá bán: 3.500.000đ gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phun sơn Bảo hành 12 tháng !  
 • Tủ Hồ Sơ MS08

  4.000.000

  Mẫu A: 600 x 300 x 1740mm có giá bán: 3.500.000đ Mẫu B: 800 x 300 x 1740mm có giá bán: 4.000.000đ gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phun sơn Bảo hành 12 tháng !  
 • Tủ Hồ Sơ MS09

  2.700.000

  Mẫu A: 400 x 300 x 1970mm có giá bán: 2.700.000đ Mẫu B: 600 x 300 x 1970mm có giá bán: 4.000.000 đ Mẫu C: 800 x 300 x 1970mm có giá bán: 5.400.000 đ gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phun sơn Bảo hành 12 tháng !