Showing 28–36 of 36 results

 • TỦ BẾP MS28

  8.000.000

  Mẫu A: 1400 x 390 x 1950mm có giá bán 8.000.000đ Mẫu B: 1600 x 390 x 1950mm có giá bán: 9.500.000đ Gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phủ melamine vân gỗ kết hợp màu
 • TỦ BẾP MS29

  4.700.000

  (D x R x C): 550 x 320 x 1200mm Gỗ sồi tự nhiên
 • TỦ BẾP MS30

  4.000.000

  Mẫu A: 1432 x 400 x 800mm có giá bán: 4.000.000đ Mẫu B: 1732 x 400 x 800mm có giá bán: 4.500.000đ Gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phủ melamine vân gỗ kết hợp màu, chân gỗ tự nhiên
 • TỦ BẾP MS31

  3.700.000

  (D x R x C): 1220 x 400 x 800mm Gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phủ melamine vân gỗ kết hợp màu, chân gỗ tự nhiên
 • TỦ BẾP MS32

  3.500.000

  (D x R x C): 1200 x 400 x 800mm Gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phủ melamine vân gỗ kết hợp màu, chân gỗ tự nhiên
 • TỦ BẾP MS33

  3.500.000

  (D x R x C): 1200 x 400 x 800mm Gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phủ melamine vân gỗ kết hợp màu, chân gỗ tự nhiên
 • TỦ BẾP MS34

  6.600.000

  (D x R x C): 1200 x 400 x 1900mm Gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phủ melamine vân gỗ kết hợp màu
 • TỦ BẾP MS35

  8.400.000

  (D x R x C): 1800 x 400 x 800mm Gỗ sồi tự nhiên
 • TỦ BẾP MS36

  4.500.000

  (D x R x C): 800 x 350 x 1840mm Gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phủ melamine vân gỗ kết hợp màu