Showing 1–9 of 27 results

 • GHẾ SOFA MS02

  10.450.000

  180 x 79 x 85 cm (Dài x Rộng x Cao) – Chất liệu Khung:  gỗ thông sấy – Chất liệu Chân : gỗ sồi , – Chất liệu bên trong nệm :  nệm D40  , gòn ‘- Chất liệu vải : vải Bố
 • GHẾ SOFA MS03

  10.450.000

  180 x 79 x 85 cm (Dài x Rộng x Cao) – Chất liệu Khung:  gỗ thông sấy ‘- Chất liệu Chân : gỗ sồi , ‘- Chất liệu bên trong nệm :  nệm D40  , gòn – Chất liệu vải : vải Bố
 • GHẾ SOFA MS04

  10.450.000

  180 x 79 x 85 cm (Dài x Rộng x Cao) – Chất liệu Khung:  gỗ thông sấy – Chất liệu Chân : gỗ sồi , – Chất liệu bên trong nệm :  nệm D40  , gòn – Chất liệu vải : vải Bố
 • GHẾ SOFA MS05

  10.450.000

  180 x 79 x 85 cm (Dài x Rộng x Cao) – Chất liệu Khung:  gỗ thông sấy – Chất liệu Chân : gỗ sồi , – Chất liệu bên trong nệm :  nệm D40  , gòn– Chất liệu vải : vải Bố
 • GHẾ SOFA MS06

  14.850.000

  220 x 86 x 82 cm (Dài x Rộng x Cao) Chất liệu Khung:  gỗ thông sấy Chất liệu Chân : gỗ sồi , Chất liệu bên trong nệm :  nệm D40  , gòn Chất liệu vải : vải Bố Pha Nhung
 • GHẾ SOFA MS07

  14.850.000

  220 x 86 x 82 cm (Dài x Rộng x Cao) Chất liệu Khung:  gỗ thông sấy Chất liệu Chân : gỗ sồi , Chất liệu bên trong nệm :  nệm D40  , gòn Chất liệu vải : vải Bố Pha Nhung
 • GHẾ SOFA MS08

  14.850.000

  220 x 86 x 82 cm (Dài x Rộng x Cao) Chất liệu Khung:  gỗ thông sấy Chất liệu Chân : gỗ sồi , Chất liệu bên trong nệm :  nệm D40  , gòn Chất liệu vải : vải Bố Pha Nhung
 • GHẾ SOFA MS09

  14.850.000

  220 x 86 x 82 cm (Dài x Rộng x Cao) Chất liệu Khung:  gỗ thông sấy Chất liệu Chân : gỗ sồi , Chất liệu bên trong nệm :  nệm D40  , gòn Chất liệu vải : vải Bố Pha Nhung
 • GHẾ SOFA MS10

  14.850.000

  220 x 88 x 81  cm (Dài x Rộng x Cao) Chất liệu Khung:  gỗ thông sấy Chất liệu Chân : gỗ sồi , Chất liệu bên trong nệm :  nệm D40  , gòn Chất liệu vải : vải Bố