Showing 46–54 of 70 results

 • Tủ Hồ Sơ MS06

  3.000.000

  Mẫu A: 600 x 300 x 1050mm có giá bán: 3.000.000đ Mẫu B: 600 x 300 x 1310mm có giá bán: 3.300.000đ Mẫu C: 600 x 300 x 1630mm có giá bán: 3.800.000đ gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phun sơn Bảo hành 12 tháng !  
 • Tủ Hồ Sơ MS07

  3.200.000

  Mẫu A: 500 x 300 x 1200mm có giá bán: 2.800.000đ Mẫu B: 500 x 300 x 1500mm có giá bán: 3.000.000đ Mẫu C: 800 x 300 x 1200mm có giá bán: 3.200.000đ Mẫu D: 800 x 300 x 1500mm có giá bán: 3.500.000đ gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phun sơn Bảo hành 12 tháng !  
 • Tủ Hồ Sơ MS08

  4.000.000

  Mẫu A: 600 x 300 x 1740mm có giá bán: 3.500.000đ Mẫu B: 800 x 300 x 1740mm có giá bán: 4.000.000đ gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phun sơn Bảo hành 12 tháng !  
 • Tủ Hồ Sơ MS09

  2.700.000

  Mẫu A: 400 x 300 x 1970mm có giá bán: 2.700.000đ Mẫu B: 600 x 300 x 1970mm có giá bán: 4.000.000 đ Mẫu C: 800 x 300 x 1970mm có giá bán: 5.400.000 đ gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phun sơn Bảo hành 12 tháng !  
 • Tủ Hồ Sơ MS10

  7.200.000

  D x R x C :1200 x 400 x 2000mm gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phun sơn Bảo hành 12 tháng !  
 • Tủ Hồ Sơ MS11

  5.000.000

  Mẫu A: 530 x 320 x 1900mm có giá bán: 5.000.000 đ Mẫu B=C: 850 x 320 x 1900mm có giá bán: 8.000.000 đ gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phun sơn Bảo hành 12 tháng !  
 • Tủ Hồ Sơ MS12

  4.700.000

  Mẫu A: 800 x 315 x 1950mm có giá bán: 4.700.000 đ Mẫu B: 1200 x 315 x 1950mm có giá bán: 7.000.000 đ gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phun sơn Bảo hành 12 tháng !  
 • Tủ Hồ Sơ MS13

  2.500.000

  Mẫu A: 400 x 320 x 1960mm có giá bán: 2.500.000 đ Mẫu B: 800 x 320 x 1960mm có giá bán: 4.700.000 đ Mẫu C: 1200 x 320 x 1960mm có giá bán: 7.000.000 Mẫu D: 1600 x 320 x 1960mm có giá bán: 9.400.000 đ gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phun sơn Bảo hành 12 tháng !  
 • Tủ Hồ Sơ MS14

  6.900.000

  Mẫu A: 835 x 365 x 1935mm có giá bán: 4.700.000 đ Mẫu B: 1230 x 365 x 1935mm có giá bán: 6.900.000đ gỗ công nghiệp MDF cốt lõi xanh chống ẩm phun sơn Bảo hành 12 tháng !